Qualified training for medical delegation
EnglishFrancaisNederlands
Paswoord vergeten?
Farmacologie
(Domus Medica & SSMG)

Kennis van de farmacologie is essentieel voor iedere medische vertegenwoordiger. Deze module beschrijft de drie verschillende fasen van de farmacologie, de fysico-chemische eigenschappen van een geneesmiddel en de wisselwerking tussen geneesmiddelen. Het laat u toe de terminologie van de bijsluiter beter te begrijpen.

Medicatiebewaking
(Domus Medica & SSMG)

Medicatiebewaking is het opsporen van ongewenste bijwerkingen van een geneesmiddel. In deze module bespreken we waarom deze procedure opgezet werd, het belang van het opsporen, de methoden en de internationale en Europese perspectieven. We bespreken eveneens de rapporteringprocedure in België.

Geneeskunde op basis van bewijs of EBM (Evidence Based Medicine)
(CEBAM)

Deze module legt de nadruk van de organisatie op individuele expertise, klinisch bewijs en de verwachtingen van de patiënt bij het nemen van beslissingen. We onderscheiden vijf stappen bij EBM, standaarden en bronnen. We leggen klinische proefperiodes en statistische parameters uit en geven les over kritisch lezen.

Medische omgeving
(Domus Medica & SSMG)

Patiëntenzorg wordt hoofdzakelijk door de overheid, en bijgevolg door het belastingsgeld gefinancierd. Overheidsbeslissingen beïnvloeden de omgeving waarin een arts vandaag de dag werkt. Een medische vertegenwoordiger moet richtlijnen, opportuniteiten en beperkingen kunnen begrijpen om beter binnen deze omgeving te communiceren.

Ziekenhuismanagement
(VBS-GBS)

Medische praktijk wordt bepaald door de relatie tussen dokter en patiënt. Deze unieke wisselwerking vindt plaats in een omgeving die gedefinieerd wordt door allerlei diensten. Deze diensten moeten gemanaged worden. Medische consultaties worden binnen een netwerk van behandeling georganiseerd en verdeeld door KMO’s die consultaties, groepspraktijken en poliklinieken inrichten.

Ziekenhuismanagement beïnvloedt de medische praktijk. Fondsen worden aangeleverd door de medische praktijk, volgens het aantal bedden. Basisprijzen, gereduceerde tarieven voor geneesmiddelen, duurtijd van ziekenhuisopnames, richtlijnen van EBM en RIZIV hebben de geneeskunde omgevormd tot een proces van gezondheidszorgmanagement. Het kwaliteitsdebat heeft de patiënt omgevormd tot een te behandelen ‘klant’. De dokter is dus een manager geworden die zijn eigen KMO runt.

Medicatie en sociale zekerheid
(CIN-NIC)

Deze module plaatst geneesmiddelen binnen de context van het Belgische sociale zekerheidssysteem door een beschrijving te geven van de verschillende overheidsinstanties (RIZIV, verzekeringsinstellingen, adviserende geneesheren, etc.), hun respectievelijke rollen en procedures (bepalen van budgetten, types van voorschriften, formulieren, etc.), die in België opgezet werden om het terugbetalingssysteem van geneesmiddelen uit te voeren.

Praktische Informatie

De driedaagse medicanorm cursus is voor alle bedrijven toegankelijk

Elke cursus wordt gegeven door de wetenschappelijke partners.

De cursus wordt in een congrescenter georganiseerd.

Na de cursus tonen de deelnemers hun kersverse kennis door het invullen van een kennisevaluatie met meerkeuzevragen.

Elke deelnemer ontvangt een attest aan het einde van de training dat vijf jaar geldig blijft.

Bekijk het schema van de modules
MedicaNorm

Organized and coordinated by:

T. 32 491 62 90 97
F. 32 2 555 05 56

info@medicanorm.be