Qualified training for medical delegation
EnglishFrancaisNederlands
Paswoord vergeten?
Basisprijs 2016 (Excl. BTW): 920 euro per persoon
 

aantal deelnemers per bedrijf,

per kalenderjaar

Prijs
per deelnemer, per segment
Segment 1 De eerste 10 deelnemers € 920
Segment 2 De 11de - 30ste deelnemer € 900
Segment 3 De 31ste - 50ste deelnemer € 880
Segment 4 Vanaf de 51ste deelnemer en meer € 865

Annulaties, of tranferts naar een andere sessie door de deelnemer:  

  • Meer dan 30 kalenderdagen voor de start van de sessie, worden gefactureerd aan 150€ per persoon. 
  • Binnen de 30 kalenderdagen voor de start van de sessie, worden gefactureerd aan 100% van het verschuldigde bedrag.
  • Vervanging door een collega wordt gefactureerd aan 150€ per persoon.

 

enkele afspraken betreffende wijzigingen en annulaties:
 
·         Participation is not a criterion as such for the invoice.  
·         Changes, (cancellation, transfer to another session) more than 30 calendar days before the start of the session will be charged at 150€ per trainee 
·         Cancellation or transfer to another session, within 30 calendar days before the start of the session will be charged at 100% of the fee.
·         Replacement by a colleague will be charged at 150€ per train

Ingeval van annulatie van een sessie door de organisator, tengevolge buitengewone omstandigheden, zullen de deelnemers kosteloos kunnen inschrijven in één van de volgende sessies gelimiteerd door het aantal beschikbare plaatsen. U wordt hiervan op dat ogenblik uitdrukkelijk verwittigd.

   

 

     
     
     
     
MedicaNorm

Organized and coordinated by:

T. 32 491 62 90 97
F. 32 2 555 05 56

info@medicanorm.be